Ga verder naar de inhoud

Communicatie en informatie

Onverwacht een hapje gaan eten of een terrasje doen: voor mensen met een beperking is het niet zo evident om onvoorbereid ergens binnen te gaan. Is er een toegankelijk toilet? Kan de keuken wel rekening houden met mijn dieet? Is men bereid de kaart voor te lezen?

Daarom informeren je klanten zich graag op voorhand over de toegankelijkheid van jouw zaak:

  • Communiceer over alle diensten en faciliteiten die aangeboden worden (via website, folders, eventueel ‘social media’, ter plaatse …). Bekijk ook de tips onder Diensten & Aanbod.
  • Geef ook informatie over de faciliteiten van het gebouw zoals types parkeerplaatsen, toiletten … Dit is ook een soort dienstverlening die je aanbiedt.
  • Zorg ervoor dat ook je medewerkers voldoende op de hoogte zijn om klanten te informeren bij een telefonische contact.

Goed communiceren gaat over de inhoud en de manier waarop de informatie wordt gegeven. De aangeboden informatie moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Soms zijn er voor bepaalde doelgroepen aangepaste materialen, media, kanalen of een aangepaste vormgeving (pictogrammen, braille ...) nodig.

Combineer verschillende communicatievormen

Informatie op de website, mondelinge informatie tijdens het maken van een afspraak, gebouwinformatie aan de onthaalbalie, visueel waarneembare informatieborden of reclame … stuk voor stuk maken deze elementen deel uit van een goede informatie en communicatie.

In een optimale situatie wordt dezelfde informatie op verschillende manieren aangeboden aan alle gebruikers:

  • Personen met een auditieve beperking zijn aangewezen op visuele informatie. Het is daarom belangrijk om voldoende informatieborden aan te brengen. Of voorzie een plannetje of een overzicht van het gebouw met aanduiding van de aangeboden faciliteiten. Voor dove en slechthorende gasten is het handig als zij per e-mail of via de website kunnen reserveren, een vraag stellen ...
  • Voor personen met een visuele beperking is tactiele of auditieve informatie aanvullend op de visuele informatie. Auditieve (gesproken) informatie is voor iedereen een meerwaarde. Denk maar aan het omroepen van informatie in een winkel, het afroepen van een volgnummer …
  • Voor personen met een verstandelijke beperking is een eenvoudige en duidelijke informatieoverdracht essentieel. Personen die de taal niet machtig zijn en mensen die moeilijkheden hebben met lezen, zijn aangewezen op pictogrammen en symbolen.

Toegankelijk taalgebruik

Gebruik klare taal. Dit heeft te maken met woordgebruik, zinsbouw en stijlgebruik. Schrijf je voor mensen die minder taalvaardig zijn, besteed dan extra aandacht aan deze drie aspecten. Het kan het verschil maken tussen wel of niet gelezen worden.

Toegankelijke en inclusieve opmaak

Bekijk de tips over reclamefolders en flyers.

Digitale toegankelijkheid van communicatie

Lees de tips over online.

Tips gerelateerd aan dit onderwerp

Nuttig? Voeg alle tips op deze pagina toe aan je persoonlijke lijst van tips en download ze

Prijsaanduidingen

Communicatie en informatie Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Prijsaanduidingen in winkels maar ook in restaurants, maken een belangrijk deel uit van een correcte communicatie naar de klant. Zorg er daarom voor dat deze aanduidingen duidelijk leesbaar, voldoende groot en met voldoende contrast voorzien worden. Zorg voor een eenvormige weergave van de prijzen op de rekken, op de producten, op de menukaart ...

Verder lezen

Print: reclamefolders en flyers

Communicatie en informatie Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Je wil dat je geschreven boodschap zoveel mogelijk potentiële klanten bereikt. En met toegankelijke communicatie kan dat. Want ook slechtzienden kunnen drukwerk lezen dat duidelijk en met voldoende contrast is geprint. Gebruik ook een groot, schreefloos lettertype met voldoende contrast tussen tekst en achtergrond. Denk eraan dat glanzend papier weerkaatst en de leesbaarheid vermindert. Vermeld op flyers en posters een QR-code met een rechtstreekse verbinding naar je (toegankelijke) website.

Verder lezen

Visueel stappenplan

Communicatie en informatie , Diensten en aanbod Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Bij een uitstap naar een winkel of restaurant valt dit volledig weg. Alles is nieuw, sociale regels zijn niet duidelijk, er zijn heel wat prikkels ... Dat bezorgt stress. Voor en tijdens de activiteit. Een visueel stappenplan biedt hier een oplossing. Het is een op maat gemaakt hulpmiddel dat stap per stap weergeeft hoe je je bezoek kan plannen en wat er ter plekke te doen is, welke faciliteiten er zijn en waar je terecht kan voor hulp of assistentie. Met behulp van zo’n visueel stappenplan verloopt zowel de voorbereiding als het effectieve bezoek vlotter.

Verder lezen

Informatie en informatieborden

Circuleren rond en in het gebouw , Communicatie en informatie Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Informatieborden geven klanten van de winkel of horecazaak alle informatie die ze nodig hebben om eenvoudig en vlot het gebouw te gebruiken en items terug te vinden. Denk hierbij aan aanduidingen van verdiepingen, ligging van afdelingen (mannen, vrouwen, groenten, elektro …), grote functies zoals de parkeervoorziening, sanitair of de pashokjes.

Verder lezen