Ga verder naar de inhoud

Algemeen

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Comeos als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Oudergem ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0407.150.471 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze privacyverklaring.

Cookies hebben meestal een vervaldatum en worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Evenwel zijn er ook cookies die langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Akkoord" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. U kunt uw cookie-voorkeuren ten allen tijde wijzigen. U kan hiervoor onderaan in de footer op "cookieinstellingen" klikken.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar privacy@comeos.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Deze cookie policy werd laatst aangepast op 21/04/2022.

Welke cookies & waarom

 1. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:
  1. Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig zijn om de Website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.
  2. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor onze Diensten of Website. Je kan deze cookies niet weigeren indien je naar de Website surft maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies. Indien u deze cookies weigert, zal de Website mogelijks niet toegankelijk zijn.
  3. Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.
  4. Marketing cookies: deze worden gebruikt om u te volgen wanneer u verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
 2. Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Cookie

Type

Doel

Bewaartermijn

CRAFT_CSRF_TOKEN

Cookie essentiel

gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.

Vervalt na één sessie

CraftSessionId

Cookie essentiel

gebruikt door het CMS om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.

Vervalt na één sessie

__cookie_consent

Cookie fonctionnel

geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is

Vervalt na één jaar

_ga

Cookie analytique

maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.

Vervalt na 2 jaar

_gat

Cookie analytique

wordt gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.

Vervalt na 1 dag

_gid

Cookie analytique

wordt gebruikt om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics

Vervalt na elke sessie

_hjAbsoluteSessionInProgress

Cookie analytique

Wordt gebruikt om de eerste pageviewsessie van een gebruiker te detecteren.

Vervalt na 30min

_hjFirstSeen

Cookie analytique

Identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker. Gebruikt door Opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren. Gegevenstype Boolean true/false.

Vervalt na elke sessie

_hjid

Cookie analytique

Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan de site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.

Vervalt na 1 jaar

_hjIncludedInSample

Cookie analytique

om meer inzicht te krijgen in bezoekersgedrag via Hotjar

Vervalt na elke sessie

_hjSession_{site_id}

Cookie analytique

Houdt de huidige sessiegegevens bij. Zorgt ervoor dat latere verzoeken in het sessievenster aan dezelfde sessie worden toegewezen. JSON gegevenstype.

Vervalt na 30min

_hjSessionUser_{site_id}

Cookie analytique

Ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina landt. Bewaart de Hotjar User ID die uniek is voor die site. Zorgt ervoor dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site aan hetzelfde gebruikers-ID worden toegekend. JSON gegevenstype.

Vervalt na 1 jaar

fonts

Cookie analytique

Houdt het gebruik van speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.

Vervalt nooit

_fbp

Cookie de marketing

wordt gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders door Facebook.

Vervalt na 3 maanden

_uetvid

Cookie de marketing

Bing Ads. Om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en bij te houden.

vervalt na 16 dagen

c_user

Cookie de marketing

wordt gebruikt door sociale plug-ins van Facebook om de inhoud die u leuk vindt op onze website te delen.

Vervalt na 3 maanden

datr

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook om social sharing en de integratie van Facebook-services te ondersteunen.

Vervalt na 2 jaar

event

Cookie de marketing

om een pop-up te tonen waarmee bezoekers zich kunnen inschrijven op de nieuwsbrief en te onthouden wie deze al heeft weggeklikt of ingevuld.

Vervalt na 1 jaar

fr

Cookie de marketing

om persoonlijke advertenties via Facebook te versturen

Vervalt na 3 maanden

locale

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook en bevat de landinstellingen van de laatst aangemelde gebruiker in deze browser.

Vervalt na 7 dagen

presence

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook om de chatstatus van de gebruiker te bevatten.

Vervalt na elke sessie

sb

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook om social sharing en de integratie van Facebook-services te ondersteunen.

Vervalt na 2 jaar

spin

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook om social sharing en de integratie van Facebook-services te ondersteunen.

Vervalt na 1 dag

tr

Cookie de marketing

om persoonlijke advertenties via Facebook te versturen

Vervalt na elke sessie

wd

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook om de afmetingen van het browservenster op te slaan en om de weergave van de pagina te optimaliseren.

Vervalt na 7 dagen

xs

Cookie de marketing

wordt gebruikt door Facebook om social sharing en de integratie van Facebook-services te ondersteunen.

Vervalt na 3 maanden

2. U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Met wie wij gegevens delen

1. Wij verzenden de (persoons)gegevens die wij verzamelen middels het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

2. Alleen de bevoegde personen binnen Comeos hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Die personen beschikken alleen over de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren en zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en inachtneming van de procedures en technische en veiligheidsvoorschriften m.b.t. de systemen.

3. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

4. Uw gegevens worden nooit meegedeeld aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer de wet vereist dat uw gegevens worden meegedeeld aan overheden, regelgevende instanties, toezichthoudende autoriteiten (bijv. Gegevensbeschermingsautoriteit) en bewakingsorganen;
 • Op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke en onderzoeksautoriteiten zoals de politie, procureurs en rechtbanken;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdrachten van Comeos in het kader van de professionele relatie (voor bepaalde events ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de naam, voornaam, functie en organisatie van de deelnemers);
 • Met uw toestemming.

Uw gegevens zullen hoe dan ook nooit worden verkocht en/of gedeeld met derden voor hun eigen commerciële doeleinden.

Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

2. Comeos geeft uw gegevens niet buiten de EER door. Mocht dit toch nodig zijn en mocht de Europese Commissie van mening zijn dat het land waaraan de gegevens moeten worden doorgegeven geen bevredigend niveau van bescherming biedt, dan zal Comeos alles in het werk stellen om uw gegevens te beschermen door middel van extra waarborgen (bijv. door het gebruik van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, door het opleggen van bindende bedrijfsvoorschriften enz.).

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.

Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@comeos.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@comeos.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.