Ga verder naar de inhoud

Aangepaste parkeerplaatsen

Aangepaste parkeervoorzieningen zijn door hun locatie en maatvoering bruikbaar door een grote groep van mensen met een beperking. Denk maar aan rolstoelgebruikers of personen die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen.

vrouw staat met haar rolstoel op een aangepaste parkeerplaats
Nuttig? Voeg deze tip toe aan je persoonlijke lijst van tips en download ze.
Je hebt deze tip toegevoegd aan je lijst.

Ontwerpaanbevelingen

 • Situeer de aangepaste parkeerplaats(en) zo dicht mogelijk bij de toegankelijke (hoofd)toegang (maximaal 25 m van de toegang) of bij de voetgangersuitgang van de parking.
  • Bij meerdere evenwaardige toegangen: verspreid de aangepaste parkeerplaatsen over de verschillende toegangen.
  • De aangepaste parkeerplaatsen liggen optimaal best aan de buitenzijde van een parkeerstrook. Zo zijn ze gemakkelijker bereikbaar en kunnen andere wagens ze niet insluiten.
 • Aangepaste plaatsen zijn groter dan een standaard parkeerplaats omdat er meer ruimte nodig is naast of achter de wagen om uit te stappen en te kunnen manoeuvreren met een rolstoel.
 • Aangepaste parkeerplaatsen zijn voorbehouden. Dit betekent dat ze uitsluitend gebruikt kunnen worden door houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Ze zijn dan ook aangeduid met correcte signalisatie:
  • Een blauw rechthoekig bord met een witte P en een rolstoelsymbool (onderhoogte 210 cm).
  • Een witte omlijning van het parkeervak dat volledig blauw is gekleurd. Of witte omlijning van het parkeervak met een blauwe omlijning daarbinnen. En bij voorkeur een rolstoelsymbool in het parkeervak.
 • De ondergrond is altijd verhard, vlak en uitgevoerd in slipvrij materiaal (rolstoelvast). Voor de afwatering is een helling van maximaal 2 % in elke richting toegestaan.
 • Als er geen parkeerplaatsen op het terrein aanwezig zijn, streef dan naar een aangepaste parkeerplaats op het publiek domein binnen een straal van 200 meter die voldoet aan onderstaande vereisten. Ga hiervoor in overleg met de gemeente.
illustratie met afmetingen van aangepaste parkeerplaatsen en toegangspaden
Warmste Entree

Maatvoering

 • Aantal: 6% met een minimum van 2 aangepast en voorbehouden.
  • Bij parkeren over verschillende niveaus of locaties wordt het aantal te voorziene aangepaste parkeerplaatsen berekend op basis van het totaal aantal parkeerplaatsen. Maar spreid de aangepaste parkeerplaatsen over de verschillende parkeerniveaus of locaties.
 • Aantal aangepaste parkeerplaatsen op eigen parkeerterrein personeel:
  • Bijkomend voor personeel: minimaal 3% van het totaal aantal en gesignaleerd voor personeel.
 • De breedte (200 cm) en lengte (450 cm) van een gemiddelde wagen aangevuld met de ruimte die nodig is om als rolstoelgebruiker de wagen te kunnen gebruiken (150 cm naast of achter het voertuig) bepalen de afmetingen van de parkeerplaats (gemeten tussen eventuele kolommen):
  • Dwarsparkeren; breedte parkeerplaats is minstens 350 cm (lengte 500 cm)
  • Langsparkeren: lengte parkeerplaats is minstens 600 cm (breedte 250 cm)
 • Schuin parkeren: 350 cm (B) x 500 cm (L) (ingeschreven rechthoek).
 • Vrije hoogte: minimaal 230 cm

Regelgeving

Nuttig? Voeg deze tip toe aan je persoonlijke lijst van tips en download ze.
Je hebt deze tip toegevoegd aan je lijst.

Geïnspireerd? Hier zijn vier gerelateerde tips

Informatie en informatieborden

Circuleren rond en in het gebouw , Communicatie en informatie Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Informatieborden geven klanten van de winkel of horecazaak alle informatie die ze nodig hebben om eenvoudig en vlot het gebouw te gebruiken en items terug te vinden. Denk hierbij aan aanduidingen van verdiepingen, ligging van afdelingen (mannen, vrouwen, groenten, elektro …), grote functies zoals de parkeervoorziening, sanitair of de pashokjes.

Verder lezen

Toegangspad en looproutes buiten

Circuleren rond en in het gebouw Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Toegangspaden of looproutes buiten hebben een logische structuur, zijn eenvoudig in gebruik en zijn door iedereen bruikbaar. Er zijn geen alternatieve routes nodig.

Door hun vormgeving en afwerking zijn ze drempel- en obstakelvrij en kan elke klant ze zelfstandig gebruiken. Naar maatvoering toe zijn ze vergelijkbaar met elke andere route of gang in het gebouw. Omwille van de specifieke buitensituatie vragen ze wel een aantal andere aandachtspunten.

Verder lezen

Kiss and ride

Bereikbaarheid en parkeren Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Een voorrijdmogelijkheid of een kiss & ride-zone beperkt de loopafstand tot de toegang voor klanten die moeite hebben om zelfstandig de weg te vinden of lange afstanden af te leggen.

Het vergemakkelijkt het bereiken van een winkel of restaurant voor personen met een (tijdelijke) beperking, kinderen, ouderen … En zorgt ook voor een veilige zone om klanten op te halen en af te zetten.

Verder lezen

Comfortparkeerplaatsen

Bereikbaarheid en parkeren Voor Kledingwinkel , Horecazaak , Voeding , Non-food

Een comfortparkeerplaats is een parkeerplaats die breder is dan een standaard parkeerplaats.

Ze heeft in de praktijk een minder bindend karakter dan een voorbehouden parkeerplaats. Comfortparkeerplaatsen zijn niet expliciet voorbehouden voor een bepaalde doelgroep. Iedereen (ouderen, ouders met kinderen …) die om welke reden dan ook, meer ruimte nodig heeft om in en uit het voertuig te stappen, kan ze gebruiken. Soms worden ze ook ‘familieparkeerplaats’ of ‘parkeerplaats ouder en kind’ genoemd.

Verder lezen