Ga verder naar de inhoud

Vorming digitale toegankelijkheid - Fysieke beperking

Digitale toegankelijkheid betekent dat iets leesbaar, verstaanbaar en bruikbaar is voor iedereen, inclusief personen met een beperking. Ongeveer 15% van de wereldbevolking leeft met een vorm van een beperking, terwijl 19% van de Belgische bevolking ouder is dan 65.

Hieronder vind je tips over hoe je jouw webshop toegankelijk maakt voor mensen met een fysieke beperking.

Hou ook rekening met onze tips voor ouderen, mensen met ADHD, doven en blinden en slechtzienden.

Een webinar over:
Bekijk een toegankelijke versie:

We onderscheiden verschillende soorten beperkingen, waaronder tijdelijke, permanente en situationele beperkingen.

 • Tijdelijke beperkingen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld letsel, zoals een gebroken arm. Permanente beperkingen zijn langdurig of blijvend.
 • Situationele beperkingen doen zich voor onder specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld als iemand een baby draagt, kan dit hun mobiliteit beperken, waardoor ze moeite hebben met bepaalde handelingen.

Vanaf juni 2025 zal de European Accessibility Act gelden, waardoor alle e-commerce websites toegankelijk moeten zijn. De standaard voor toegankelijkheid is de EN 301549. Voor websites en apps zijn dit de 49 succescriteria van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Motorische handicap

80% van de beperkingen ontstaan tijdens het leven en 15% is het gevolg van een ongeval. Elk jaar lopen honderdduizenden mensen een dwarslaesie (SCI) op, met gedeeltelijke of volledige verlamming als gevolg.


Zo kan bijvoorbeeld iemand met een ruggenmergletsel zijn benen en armen niet gebruiken. Daardoor kan deze gebruiker geen muis gebruiken. De gebruiker bedient bijvoorbeeld zijn toetsenbord met een aanwijsapparaat zoals een mouth- of headstick.

Bekijk de opleiding met gebarentaal.

We zien een computerklavier waarop alle shortcuts zijn aangeduid.
De Warmste Entree

Tips

Alles wat met de muis kan, moet ook met het toetsenbord werken. Test het, zelfs als je geen ontwikkelaar bent.

Zo kun je het zelf testen:

 • Tabtoets: naar volgend interactief element

 • Shift + Tabtoets: naar vorig interactief element

 • Entertoets: link of knop activeren

 • Spatietoets: aankruisvakje of radio button selecteren

 • Pijltjes omhoog en omlaag: selectie maken in een lijst

RSI

RSI (Repetitive Strain Injury) is een aandoening die ontstaat door herhaalde bewegingen of langdurige belastingen, vooral bij computergebruik. Mensen met RSI kunnen last hebben van pijn, stijfheid of tintelingen in hun handen, polsen, armen of nek.

Een persoon met RSI kan een spraakherkenningsprogramma gebruiken om de armen te laten rusten en toch verder te werken. Daarvoor is het belangrijk hoe een website of app is gecodeerd. Als bijvoorbeeld een knop enkel een icoon bevat en geen tekst, moet de gebruiker gokken met welk spraakcommando hij de knop kan activeren.

Voorbeelden van spraakherkenningsprogramma’s:

Tips

 • Geef iconen zichtbare tekstlabels.

 • Gebruik standaard formulierelementen.

ALS

ALS (amyotrofe laterale sclerose) is een zeldzame neurologische ziekte waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen afsterven, wat leidt tot spierzwakte en verlamming.

Iemand met ALS kan bijvoorbeeld een iPhone gebruiken die bevestigd is aan een rolstoel. Voor de gebruiksvriendelijkheid is de iPhone is landschapsmodus bevestigd, dit betekent dat alle inhoud op de gsm horizontaal in plaats van verticaal (portretmodus) wordt waargenomen. Als inhoud van websites en apps niet in landschapsmodus kunnen worden weergegeven, is dit onbruikbaar voor deze gebruiker.

Voor gebruikers die een grote inspanning moeten leveren om online dingen te doen, kan het vermoeiend zijn accountgegevens meerdere keren te moeten invullen, bijvoorbeeld tijdens het online winkelen. Als een website een adres niet kan onthouden of geen mogelijkheid heeft om eerder ingevoerde informatie opnieuw te gebruiken, kan dat erg veel tijd kosten. Het automatisch aanvullen van formulieren is een kostbare tijdsbesparing. Daarnaast zijn online handelingen met een bepaalde tijdslimiet een mogelijke reden dat gebruikers niet tijdig of niet kunnen doen wat ze willen doen.

Bekijk hier de opleiding met gebarentaal.

Tips

 • Gebruik juiste autocomplete attributen in al je formulieren. Een autocomplete attribuut in de code geeft aan de browser aan dat invoer automatisch kan worden ingevuld.

 • Geef de gebruiker voldoende tijd om een taak uit te voeren of de mogelijkheid om gemakkelijk een sessie te verlengen.

Hoe ga je als organisatie aan de slag?

Om digitale toegankelijkheid te realiseren voor de producten van jouw organisatie, is het van groot belang om iedereen te betrekken en bewustzijn te creëren door middel van educatie en training.

 • Beschouw toegankelijkheid als een prioriteit bij elke vernieuwing.
 • Neem toegankelijkheid op in aanbestedingsprocedures.
 • Besteed van bij de start aandacht aan toegankelijkheid en in alle fasen van het proces, dus niet enkel tijdens de technische ontwikkeling.
 • Begin met het aanpakken van de gemakkelijk te verbeteren aspecten voordat je je richt op complexere problemen.
 • Vermijd het gebruik van accessibility overlays. Accessibility overlays zijn ‘plug-ins’ die beweren bestaande websites toegankelijker te maken. Maar in de praktijk maken ze een website vaak minder toegankelijk.

Bekijk hier de video met gebarentaal.

Waar te beginnen?

Als je niet weet waar te beginnen, is het verstandig om te beginnen met het vergroten van het bewustzijn binnen je organisatie. Dit kun je doen door middel van trainingen en workshops waarin de principes van toegankelijkheid worden uitgelegd en besproken.

Experts betrekken

We adviseren ook om samen te werken met experts op het gebied van toegankelijkheid en hun advies in te winnen bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe projecten.

Door toegankelijkheid vanaf het begin te mee te nemen, voorkom je problemen en obstakels en creëer je een inclusieve gebruikerservaring.

Gebruikers betrekken

Test alles regelmatig uit met echte gebruikers. Dit helpt om eventuele toegankelijkheidsproblemen vast te stellen en op te lossen.

Communiceer over je inspanningen!

Communiceer over de inspanningen die je levert op het gebied van toegankelijkheid. Deel succesverhalen, publiceer toegankelijkheidsverklaringen en betrek gebruikers bij het verbeterproces.

Hulp nodig?

DiAX onderzoekt en verbetert de toegankelijkheid van digitale toepassingen en media, waaronder websites, apps, documenten en video’s.

DiAX is een samenwerkingsverband van Eleven Ways en AnySurfer, organisaties met meer dan 20 jaar ervaring in digitale toegankelijkheid. De partners bundelen hun expertise om grote of complexe opdrachten uit te voeren. Je kunt bij hen terecht voor langdurige opdrachten of binnen een raamcontract.

Neem contact op met Erik De Snerck van DiAX voor meer informatie.

Herbekijk ook andere webinars

Over onze vormingen

Hou deze pagina in het oog. We bieden geregeld nieuwe vormingen aan.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe vormingen.