Ga verder naar de inhoud

Vorming digitale toegankelijkheid - Blind & slechtziend

Digitale toegankelijkheid betekent dat iets leesbaar, verstaanbaar en bruikbaar is voor iedereen, inclusief personen met een beperking. Ongeveer 15% van de wereldbevolking leeft met een vorm van een beperking, terwijl 19% van de Belgische bevolking ouder is dan 65.

Hieronder vind je tips over hoe je jouw webshop toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden.

Hou ook rekening met onze tips voor ouderen, doven, mensen met ADHD en mensen met een fysieke beperking.

Een webinar over:
Bekijk een toegankelijke versie:

We onderscheiden verschillende soorten beperkingen, waaronder tijdelijke, permanente en situationele beperkingen.

 • Tijdelijke beperkingen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld letsel, zoals een gebroken arm. Permanente beperkingen zijn langdurig of blijvend.
 • Situationele beperkingen doen zich voor onder specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld als iemand een baby draagt, kan dit hun mobiliteit beperken, waardoor ze moeite hebben met bepaalde handelingen.

Vanaf juni 2025 zal de European Accessibility Act gelden, waardoor alle e-commerce websites toegankelijk moeten zijn. De standaard voor toegankelijkheid is de EN 301549. Voor websites en apps zijn dit de 49 succescriteria van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Moeite met lezen

Eén op zeven Vlamingen is laaggeletterd en 10% van de bevolking lijdt aan dyslexie. Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en rekenen. Dyslexie is een leerstoornis waarbij lezen of spellen op woordniveau zeer moeilijk is.

Volwassenen die laaggeletterd zijn en mensen met dyslexie hebben problemen met het lezen van teksten op papier en op websites. Je maakt inhoud begrijpelijker voor een brede doelgroep door te schrijven in het taalniveau B1. B1 is een niveau dat staat voor eenvoudig Nederlands.

Klik hier om de opleiding met gebarentaal te bekijken.

Tips

 • Vermijd ingewikkelde woorden (stadhuistaal).
 • Schrijf korte zinnen.
 • Schrap overbodige woorden.
 • Gebruik actieve zinnen
 • Gebruik beschrijvende titels.

Kleurenblind

Ongeveer 8% van de mannen is ‘kleurenblind’, wat betekent dat ze kleuren kunnen zien, maar moeite hebben om sommige kleuren te onderscheiden. Er zijn verschillende soorten kleurenblindheid. Minder goed kleuren onderscheiden komt meer voor dan echte kleurenblindheid.

Mensen met kleurenblindheid ondervinden veel moeilijkheden bij het visualiseren van informatie. Er wordt veel gebruik gemaakt van kleur in cirkeldiagrammen, kaarten, enzovoort. Het gebruik van iconen, arcering of tekstuele uitleg, naast het gebruik van kleur, maakt visuele informatie begrijpelijker.

Klik hier om de video met gebarentaal te bekijken.

Tips

 • Simuleer verschillende soorten kleurenblindheid met Colorblindly.

Cataract

50% van de mensen van 80 jaar en ouder lijdt aan cataract. Dit betekent dat de lens van het oog troebel wordt, met wazig zicht als gevolg. Mensen met cataract vergroten vaak online-inhoud tot 400% om de inhoud waar te kunnen nemen, bijvoorbeeld om tekst te kunnen lezen. Ze hebben moeite met een laag contrast tussen de kleur van de voorgrond en achtergrond van tekst en afbeeldingen.

Klik hier om de opleiding met gebarentaal te bekijken.

Tips

 • Standaardtekst en afbeeldingen van tekst: contrastverhouding van minstens 4,5:1.
 • Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst (18 punten of 14 punten in het vet): contrastverhouding van minstens 3:1.
 • Controleer dat de website bruikbaar is zonder horizontaal scrollen bij vergroting.

Blind

Er zijn verschillende oorzaken van blindheid, zoals ziekten, erfelijke aandoeningen of ongelukken. Blinden zijn afhankelijk van andere zintuigen zoals gehoor, tast, reuk en smaak om zich te oriënteren en taken uit te voeren. Er zijn naar schatting 36 miljoen blinden in de wereld.

Vaak gebruikt een blinde een schermlezer om te werken op zijn computer of gsm. Een schermlezer leest voor wat er op het scherm staat, maar de kwaliteit van het voorlezen hangt sterk af van hoe de website of app is gebouwd. Als een website goed opgebouwd is, kan een blinde met een schermlezer snel toegang krijgen tot bepaalde delen van de webpagina's, door bijvoorbeeld een inhoudsopgave van titels op te vragen.

Klik hier om de video met gebarentaal te bekijken.

Tips

 • Stel de taal van de tekst in zodat webpagina’s juist worden voorgelezen door een schermlezer.
 • Gebruik structuurelementen, zoals titels, lijsten, tabellen, …).
 • Geef alle afbeeldingen een alt-tekst of tekstalternatief. Dit is tekst die de informatie in de afbeelding kort weergeeft. Daarmee kunnen gebruikers die de inhoud niet zien de informatie ook begrijpen.

Hoe ga je als organisatie aan de slag?

Om digitale toegankelijkheid te realiseren voor de producten van jouw organisatie, is het van groot belang om iedereen te betrekken en bewustzijn te creëren door middel van educatie en training.

 • Beschouw toegankelijkheid als een prioriteit bij elke vernieuwing.
 • Neem toegankelijkheid op in aanbestedingsprocedures.
 • Besteed van bij de start aandacht aan toegankelijkheid en in alle fasen van het proces, dus niet enkel tijdens de technische ontwikkeling.
 • Begin met het aanpakken van de gemakkelijk te verbeteren aspecten voordat je je richt op complexere problemen.
 • Vermijd het gebruik van accessibility overlays. Accessibility overlays zijn ‘plug-ins’ die beweren bestaande websites toegankelijker te maken. Maar in de praktijk maken ze een website vaak minder toegankelijk.

Bekijk hier de video met gebarentaal.

Waar te beginnen?

Als je niet weet waar te beginnen, is het verstandig om te beginnen met het vergroten van het bewustzijn binnen je organisatie. Dit kun je doen door middel van trainingen en workshops waarin de principes van toegankelijkheid worden uitgelegd en besproken.

Experts betrekken

We adviseren ook om samen te werken met experts op het gebied van toegankelijkheid en hun advies in te winnen bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe projecten.

Door toegankelijkheid vanaf het begin te mee te nemen, voorkom je problemen en obstakels en creëer je een inclusieve gebruikerservaring.

Gebruikers betrekken

Test alles regelmatig uit met echte gebruikers. Dit helpt om eventuele toegankelijkheidsproblemen vast te stellen en op te lossen.

Communiceer over je inspanningen!

Communiceer over de inspanningen die je levert op het gebied van toegankelijkheid. Deel succesverhalen, publiceer toegankelijkheidsverklaringen en betrek gebruikers bij het verbeterproces.

Hulp nodig?

DiAX onderzoekt en verbetert de toegankelijkheid van digitale toepassingen en media, waaronder websites, apps, documenten en video’s.

DiAX is een samenwerkingsverband van Eleven Ways en AnySurfer, organisaties met meer dan 20 jaar ervaring in digitale toegankelijkheid. De partners bundelen hun expertise om grote of complexe opdrachten uit te voeren. Je kunt bij hen terecht voor langdurige opdrachten of binnen een raamcontract.

Neem contact op met Erik De Snerck van DiAX voor meer informatie.

Herbekijk ook andere webinars

Over onze vormingen

Hou deze pagina in het oog. We bieden geregeld nieuwe vormingen aan.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe vormingen.